Konungs skuggsjá under annotasjon

Konungs skuggsjá i hovedhåndskriftet AM 243 bα fol (ca. 1275) ble i sin tid annotert for morfologi ved Gammelnorsk Ordboksverk i Oslo, dvs. at man for hvert ord i teksten anførte oppslagsform og grammatisk bøyingsform. Denne annotasjonen skjedde på kartotekkort, som i regi av Dokumentasjonsprosjektet (under ledelse av Christian-Emil Ore) på 1990-tallet ble innlest, digitalisert og senere overført til menotisk XML. Konungs skuggsjá er for øvrig ingen liten tekst – selv om det er noen lakuner i AM 243 bα fol, inneholder dette håndskriftet 63.910 ord.

Uheldigvis hadde omtrent en tredjepart av annotasjonen falt ut under konverteringen i Oslo. Ph.d.-stipendiat Juliane Tiemann ved LLE, Universitetet i Bergen, har nå supplert det meste av den manglende annotasjonen, slik at det nå bare er en mindre del, ca. 3.500 ord, som ennå ikke er annotert. Hun har arbeidet direkte med XML-filene, men hun har også hatt mulighet til å konsultere de gamle ordbokssedlene. De er nå overført fra Universitetet i Oslo til Språksamlingene i Bergen og plassert i syrefrie kassetter. Dermed er denne ressursen fremdeles tilgjengelig og i bruk.

Juliane Tiemann fotografert i Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen, hvor Språksamlingene har vært behjelpelige med å stille ordbokssedlene til disposisjon.

Det siste arbeidet med annotasjonen blir nå utført av Eiríkur Kristjánsson i Reykjavík med finansiering fra Universitetet i Bergen. Han foretar en fortløpende kontroll av det utførte arbeidet og supplerer annotasjon av de ordene som ennå ikke er annotert. Dernest gir han en full syntaktisk analyse av hver setning i samsvar med det korpuset som er oppbygd på Menotec-prosjektet. Når han har fullført dette kontroll- og annotasjonsarbeidet, vil Konungs skuggsjá bli tilgjengelig for språkforskere på et helt nytt nivå.

Denne meldingen ble revidert 20. september 2019 med en mer dekkende beskrivelse av det utførte annotasjonsarbeidet og dessuten med opplysning om det videre arbeidet utført av Eiríkur Kristjánsson.


Tilbake til hovedsiden

Opprettet 19.09.2018. Sist oppdatert 20.09.2019. Vevsjef.