Konungs skuggsjá er ferdig annotert

Konungs skuggsjá i hovedhåndskriftet AM 243 bα fol (ca. 1275) ble i sin tid annotert for morfologi ved Gammelnorsk Ordboksverk i Oslo, dvs. at man for hvert ord i teksten anførte oppslagsform og grammatisk bøyingsform. Denne annotasjonen skjedde på kartotekkort, som i regi av Dokumentasjonsprosjektet (under ledelse av Christian-Emil Ore) på 1990-tallet ble innlest, digitalisert og senere overført til menotisk XML. Konungs skuggsjá er for øvrig ingen liten tekst – selv om det er noen lakuner i AM 243 bα fol, inneholder dette håndskriftet 63.910 ord.

Uheldigvis falt omtrent en tredjepart av annotasjonen ut, slik at da teksten ble lagt ut i Menotas arkiv i 2015, var det med opplysningen om at den morfologiske annotasjonen bare var “partly”. Nå er denne innførselen endret til “completely”, som man kan se her:

Det er ph.d.-stipendiat Juliane Tiemann ved LLE, Universitetet i Bergen, som har utført det store arbeidet med å fullføre annotasjonen (med unntak av de latinske ordene), og da har hun utstyrt ikke mindre enn 19172 gammelnorske ord med oppslagsform og bøyingsform. Hun har arbeidet direkte med XML-filene, men hun har også hatt mulighet til å konsultere de gamle ordbokssedlene. De er nå overført fra Universitetet i Oslo til Språksamlingene i Bergen og plassert i syrefrie kassetter. Dermed er denne ressursen fremdeles tilgjengelig og i bruk.

Juliane Tiemann fotografert i Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen, hvor Språksamlingene har vært behjelpelige med å stille ordbokssedlene til disposisjon.

Juliane Tiemanns ph.d.-prosjekt er en analyse av informasjonsstrukturen i Konungs skuggsjá, så dette har vært en viktig innsats i hennes korpusoppbygging. Men der andre stipendiater kan søke i eksisterende korpora, har hun selv gjort en stor og krevende innsats i å bygge opp og forbedre sitt eget korpus, til glede for både Menota og for andre forskere på feltet.


Tilbake til hovedsiden

Opprettet 19.09.2018. Sist oppdatert 19.09.2018. Vevsjef.