Literature and images

Version 3.0 beta

This is a preliminary version which can be changed or updated at any time.
The revision and updating of the bibliography is assigned to Odd Einar Haugen.

 

1. Literature

Allén, Sture. 1971. Introduktion i grafonomi. Data linguistica 2. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

AMKO's dictionary = A Dictionary of Old Norse Prose / Ordbog over det norrøne prosasprog. København: Den Arnamagnæanske Kommission, 1989–. Presently a volume of indices (1989) and three dictionary volumes have been published, a–bam (1995), bam–da (2000) and de–em (2004).

Berg, Ivar. 2014. “Om normalisert norrønt.” Arkiv för nordisk filologi 129: 21–54.

Brown, Michelle P. 1994. Understanding Illuminated Manuscripts. A guide to technical terms. London: The British Library.

Bugge, Sophus, utg. 1867. Norrøn Fornkvæði. Islandsk Samling af folkelige Oldtidsdigte om Nordens Guder og Heroer almindelig kaldet Sæmundar Edda hins Fróða. Christiania. – Rpt., Oslo 1965.

Den norsk-islandske skjaldedigtning. See Finnur Jónsson 1912–15 below.

Dürscheid, Christa. 2016. Einführung in die Schriftlinguistik. 5th ed. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

EAGLES. Recommendations for the Morphosyntactic Annotation of Corpora. 1996. EAGLES Document EAG-TCWG-MAC/R. – http://www.ilc.cnr.it/EAGLES96/annotate/annotate.html

Finnur Jónsson. 1912–15. Den norsk-islandske skjaldedigtning. A: Tekst efter håndskrifterne, 2 vols. B: Rettet tekst, 2 bd. København. – Rpt., København, 1967–73.

Finnur Jónsson. 1918. Udsigt over den norsk-islandske filologis historie. Copenhagen: Schultz.

Gade, Kari Ellen. 1995. The Structure of Old Norse Dróttkvætt Poetry. Islandica XLIX. Ithaca and London: Cornell University Press.

Haugen, Odd Einar. 1994. “Utgjeving av norrøne tekster i Noreg. Eit historisk overblikk og ei metodisk vurdering.” Nordica Bergensia 129: 21–54.

Haugen, Odd Einar. 1995. “Constitutio textus. Intervensjonisme og konservatisme i utgjevinga av norrøne tekster.” Nordica Bergensia 1: 137–174.

Haugen, Odd Einar. 2004. “Parallel views: Multi-level encoding of medieval Nordic primary sources.” Linguistic and Literary Computing 19: 73–91.

Haugen, Odd Einar, and Alois Pichler. 2005. “Fra kombinerte utgaver til dynamisk utgivelse: Erfaringer fra edisjonsfilologisk arbeid med Wittgensteins filosofiske skrifter og nordiske middelaldertekster.” Læsemåder: Udgavetyper og målgrupper, eds. Per Dahl, Johnny Konderup and Karsten Kynde, 178–224, 240–49. Nordisk Netværk for Editionsfilologer. Skrifter 6. København: Reitzel.

Haugen, Odd Einar, and Øverland, Fartein Th. 2014. Retningslinjer for morfologisk og syntaktisk annotasjon av gammalnorsk tekst. Bergen Language and Linguistic Studies 4:1. – https://bells.uib.no/bells/issue/view/157

Haugen, Odd Einar, and Øverland, Fartein Th. 2014. Guidelines for Morphological and Syntactic Annotation of Old Norwegian Texts. Bergen Language and Linguistic Studies 4:2. – https://bells.uib.no/bells/issue/view/158

Hreinn Benediktsson. 1965. Early Icelandic Script. Reykjavík: The Manuscript Institute of Iceland.

Iversen, Ragnvald. [1923] 1973. Norrøn grammatikk. 7th ed., rev. by Eyvind Fjeld Halvorsen. Oslo: Aschehoug.

Jakobi-Mirwald, Christine. 2008. Buchmalerei. Terminologie in der Kunstgeschichte. Berlin: Reimer.

Jensen, Helle. 1988. “Profilering og standardisering af udgivelsespraksis”. In: Tekstkritisk teori og praksis, eds. Bjarne Fidjestøl, Magnus Rindal and Odd Einar Haugen, 101–115. Oslo: Novus.

Jón Helgason, ed. 1955. Eddadigte. 2. ed. Nordisk Filologi. Serie A. Tekster. København: Munksgaard.

Kohrt, Manfred. 1985. Problemgeschichte des Graphembegriffs und des frühen Phonembegriffs. Reihe germanistische Linguistik 61. Tübingen: Niemeyer.

Kuhn, Hans, ed. 1983. Edda. Die Lieder des Codex regius nebst verwandten Denkmälern. Herausgegeben von Gustav Neckel. 5. ed. by Hans Kuhn. Heidelberg: Winter.

Kunin, Devra, tr. 2001. The Passion and Miracles of the blessed Óláfr. In: A history of Norway and The Passion and Miracles of the blessed Óláfr, ed. Carl Phelpstead, 26–74. Text series 13. London: Viking Society for Northern Research.

Kålund, Kristian. 1905. Palæografisk Atlas. Oldnorsk-islandsk afdeling. København: Gyldendal.

Kålund, Kristian. 1907. Palæografisk Atlas. Ny serie. Oldnorsk-islandske skriftprøver c. 1300–1700. København: Gyldendal.

Larrington, Carolyne, ed. 1996. The Poetic Edda. Translated with an introduction and notes by Carolyne Larrington. Oxford: Oxford University Press.

de Leeuw van Weenen, Andrea. 2000. A Grammar of Möðruvallabók. CNWS 85. Leiden: School of Asian, African, and Amerindian Studies.

Metcalfe, Frederick, ed. 1881. Passio et miracula Beati Olavi: edited from a twelfth-century manuscript in the library of Corpus Christi College, Oxford. Oxford: Clarendon Press.

Noreen, Adolf. 1923. Altnordische Grammatik. 4th ed. Halle: Niemeyer.

Ordbog over det norrøne prosasprog. See AMKO's dictionary.

Peel, Christine, ed. 1999. Guta saga. The history of the Gotlanders. Viking Society for Northern Research. Text Series 12. London: Viking Society, University College.

Rindal, Magnus, ed. 1981. Barlaams ok Josaphats saga. Norrøne tekster 4. Oslo: Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt.

Robinson, Peter. 1994. The Transcription of Primary Textual Sources using SGML. Office for Humanities Communication Publications 6. Oxford: Oxford University Computing Services.

Seip, Didrik Arup. 1954. Paleografi. B. Norge og Island. Nordisk kultur 28 B. Oslo: Aschehoug.

Sievers, Eduard. 1893. Altgermanische metrik. Sammlung kurzer Grammatiken germanischer Dialekte, ed. W. Braune. Ergänzungsreihe, vol. 2. Halle: Niemeyer.

Skj = Finnur Jónsson. 1912-15. See above, Den norsk-islandske skjaldedigtning.

Sperberg-McQueen, C.M, and Lou Burnard. 1994. Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange (TEI P3). Chicago, Oxford: Text Encoding Initiative. – Version P4 published in March 2002. – Version P5 published in November 2007 (only in digital form).

Stefán Karlsson, ed. 1963. Islandske originaldiplomer indtil 1450. Tekst. Editiones Arnamagnæanæ A: 7. København: Munksgaard.

Wollin, Lars. 2000. “Guldåldersdrömmen. Ett filologiskt komplex.” In: Den fornnordiska texten i filologisk och litteraturvetenskaplig belysning, eds. Kristinn Jóhannesson, Karl G. Johansson and Lars Lönnroth, 36–50. Gothenburg Old Norse Studies, vol. 2. Gothenburg: Litteraturvetenskapliga Institutionen, Göteborgs Universitet.

 

2. Images

Images with attributions to source (archive or library) and photographer will be listed here, organised by chapter and figure number.