Alle faste representanter i rådet for Menota er hermed innkalt til rådsmøte i arkivet. Vararepresentanter og andre interesserte fra de deltagende institusjonene er også velkomne på møtet, dog uten stemmerett. Det samme gjelder representanter for nye institusjoner som kan tenke seg å gå inn i Menota-samarbeidet. Øvrige interesserte er også velkomne på møtet.

Møtested: Universitetsbiblioteket i Bergen, Bibliotek for humaniora, Haakon Sheteligs plass 7 | Kart.

Rom: blir kunngjort seinere.

Tidspunkt: Mandag 26. august 2019, kl. 10.00 - 16.00. Merk tidspunktet!

Vertskap: Språksamlingane, Universitetet i Bergen.

 

1. Konstituering og valg

Protokollering av de frammøtte representantene, inkl. eventuelle observatører. Vurdering av beslutningsdyktighet. Valg av ordstyrer og referent.

Det skal velges nytt styre for perioden 2019-2021, både faste representanter og suppleanter. Forslag kommer til å bli lagt ut her innen rådsmøtet blir avholdt.

 


2. Referatsaker

Referat fra det forrige rådsmøtet.

 


3. Statusrapport for nettverket

Statusrapporter for de enkelte landene vil bli samlet inn og lagt ut her innen møtet avholdes.

 


4. Koding av diplomtekster

Bakgrunn: Dette var sak 4 også under fjorårets rådsmøte (jf. referatet og de lenker som ligger der). Imidlertid må saken diskuteres videre, om mulig med flere representanter for diplom-miljøene.

Ivar Berg (Trondheim) hadde til det forrige møtet forfattet et kort notat om koding av diplomer i Menota:

 


5. Nye digitale verktøy under utvikling

I forbindelse med at Menotas rådsmøte er lagt til Bergen, ønsker vi å presentere noen av de digitale verktøyene som er utviklet her, både i og utenfor Språksamlingane.

 


6. Status for Menota handbook

Arbeidet med revisjonen av Menota Handbook går stadig fremover, om enn ikke i noe halsbrekkende tempo. Det er nå håp om at versjon 3.0 snart kan sluttføres:

For tiden deltar disse i revisjonen: Haraldur Bernharðsson (Reykjavík), Alex Speed Kjeldsen, Beeke Stegmann og Tarrin Wills (København), Friederike Richter (Berlin), Odd Einar Haugen, Robert K. Paulsen og Nina Stensaker (Bergen) og Marco Bianchi (Uppsala).

Innledning ved Odd Einar Haugen (Bergen).

 


7. Presentasjoner & demonstrasjoner

Her gir vi deltagerne en mulighet til å presentere prosjekter eller demonstrere ulike verktøyer for tekstkoding og annotering. Interesserte kan melde fra til lederen av arkivet.

Innledninger etter avtale.

 


8. Eventuelt

Saker under eventuelt kan meldes fram til og med sak 1 under møtet.

 


Tilbake til hovedsiden

Opprettet 10.06.2019. Sist oppdatert 14.06.2019. Vevsjef.