Nye fonter for eldre nordiske tekster

De to fontene Lapidaria (nyutviklet) og DejaVu (utvidelse av eksisterende font) kan nå lastes ned gratis fra fontarkivet i (Medieval Unicode Font Initiative). Lapidaria er en proporsjonal sans serif-font, mens DejaVu er en mono-space, sans-serif-font. Bruksområdet for den siste vil for eksempel være tabeller og KWIC-konkordanser der det er ønskelig at tegnene står rett under hverandre.

Begge fontene er MUFI-kompatible og inneholder de fleste tegn som trengs for en diplomatarisk gjengivelse av nordisk middelalderskrift, herunder det som trengs i Menota-prosjektet.

Lapidaria er nå installert av Paul Meurer som web-font (WOFF) i INESS-systemet i forbindelse med visningen av tekstene fra Menotec-prosjektet. Planen er å gjøre det samme for tekstarkivet til Menota.

Arbeidet med fontene har vært utført av Andreas Stötzner, Leipzig, og har vært finansiert av EDD ved Universitetet i Oslo, under ledelse av Christian-Emil Ore.

 


Tilbake til hovedsiden

Opprettet 19.08.2014. Sist oppdatert 19.08.2014. Vevsjef.